Jaarvergadering 18 juni

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 18 juni om 20:00 uur in het Cromwiel.
Alle seniorleden en de ouders/verzorgers van de jeugd zijn hiervoor uitgenodigd.
Drie functies zijn voor verkiezing beschikbaar, bij twee ervan (jeugdcommissie en penningmeester) stellen de huidige bestuursleden zich herkiesbaar. Voor het secretariaat is inmiddels ook al interesse getoond.
Het bestuur stelt een hoge opkomst van de leden op prijs en ziet dat als steun voor het werk wat toch elk jaar weer wordt verricht.