Secretaris in opleiding.

Op de oproep voor een nieuwe secretaris heeft Corné Bogers aangegeven deze taak wel te willen invullen als de overdracht enigszins begeleid tot in het nieuwe seizoen. Het bestuur heeft deze aanmelding dankbaar aanvaard en de huidige secretaris Martin zal Corné inwerken.