Nieuwe privacywet heeft ook impact op onze site.

Onze vereniging maakt dankbaar gebruik van het internet om de club naamsbekendheid te geven en mensen aan te sporen om bij onze club te komen badmintonnen. Maar onze club is net zo goed als de sportiviteit en het karakter van onze leden. Promotie is dan onlosmakelijk verbonden aan het presenteren van de prestaties van zijn leden en het tonen van het gezellige karakter van de leden in de badmintonclub.
De nieuwe regels die de privacy van onze leden beschermt maakt dat wij voorwaarden gesteld krijgen aan het presenteren van berichten en het tonen van beeldmateriaal. De club is bezig om in ieder geval toestemming te vragen van de actieve leden voor het kunnen promoten van de vereniging. Het gaat ons in ieder geval te ver om ook nog eens oud-leden te benaderen voor toestemming en/of het oude beeldmateriaal te filteren op nog actieve leden.
De site, die voor de hele wereld toegankelijk is, is dus in voorbereiding op de verdere implementatie van de privacy-wet al uitgekleed tot 2 jaar historisch materiaal van voor het huidige seizoen.