Algemene ledenvergadering op 5 Juli

In afwijking van het vooraf aangekondigde jaarprogramma vindt de algemene ledenvergadering plaats op 5 Juli om het voltallige bestuur aanwezig te kunnen laten zijn. Een vooraankondiging is al per mail verstuurd, de agenda en de notulen van vorig jaar wordt binnenkort rondgestuurd.
De vergadering is toegankelijk voor seniorleden en ouders van jeugdleden.
De vergadering begint om 20:00 uur in één van de vergaderzalen van het Cromwiel. Voor de leden is dit weer een belangrijk moment om invloed te hebben op de koers van onze club en het tonen van betrokkenheid.